Yr Orsaf Dân, Birmingham

Gan weithio gyda’r penseiri K4 o Birmingham, mae Grŵp Watkin Jones ar hyn o bryd yn cynnal gwaith trosi ar yr Orsaf Dân 100,000 troedfedd sgwâr Gradd II rhestredig yn Lancaster Circus, ynghyd â datblygiadau adeiladu newydd yn yr iard i greu 463 o welyau llety myfyrwyr a thua 9,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr masnachol hyblyg. O ystyried natur y datblygiad, ymgysylltwyd â nifer o bartïon, gan gynnwys English Heritage, y Cyngor Dylunio (CABE, gynt), y Gymdeithas Fictoraidd a Chymdeithas yr 20fed Ganrif. Rhoddwyd caniatâd ddiwedd mis Rhagfyr 2012, a bydd y cynllun yn cael ei gwblhau yng nghanol 2015.

Cafodd y datblygiad hwn ei werthu wedyn i Curlew Student Trust.