Tramways, Caer

Cleient: Watkin Jones
Gwerth Prosiect: £20 miliwn
Pensaer: Watkin Jones
Cwblhau'n ymarferol: Awst 2015

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu cyfadeilad llety i fyfyrwyr â 401 ystafell wely newydd, gyda phob fflat yn ymgorffori ceginau ac ystafelloedd byw cymunedol.
Bydd y datblygiad yn cael ei rannu i lety â 5 bloc, gyda phob bloc rhwng 3 i 5 llawr mewn uchder.

Bydd ymddangosiad allanol y blociau’n amrywio, ond bydd yn cynnwys cymysgedd o waith brics ar yr arwyneb a chladin wal sinc yn bennaf.