The Point, Cyffordd Llandudno

Cleient: VW Group
Gwerth Prosiect: £6,300,000
Pensaer: SDA Architects
Cwblhau'n ymarferol: Mehefin 2014

Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu ystafelloedd arddangos ceir a gweithdai llawn cyfarpar ar gyfer Volkswagen, Audi, Seat a Skoda, mewn tri adeilad ar wahân o wneuthuriad ffrâm ddur gyda gorffeniad cladin  a walio llen, ffenestri a drysau o’r radd flaenaf.

Roedd y gorffeniadau mewnol oll o ansawdd uchel, yn cynnwys y cyfarpar garej, lifftiau ceir, pydew’r garej a’r system echdynnu ecsôst.

Y tu allan roedd gwaith cynnal cymhleth, ynghyd â systemau draenio a phibellu yn cynnwys gwasanaethau ar gyfer pob adeilad.