Tesco, Farnworth

Cleient: Baybreeze Developments
Gwerth Prosiect: £7,000,000
Pensaer: Smith Smalley
Cwblhau'n ymarferol: Gorffennaf 2011

Adeiladu siop fawr fformat 70 ar safle lle oedd y gwaith galluogi a chlirio eisoes wedi cael ei gwblhau.

Dyfarnwyd y contract yn wreiddiol fel “cragen i ddatblygwr” i’w phrydlesu’n ddiweddarach i Tesco. Nes ymlaen cawsom gytundeb uniongyrchol gyda Tesco i ffitio a chwblhau’r siop.

Adeiladwyd maes parcio 10,000m2 i gwsmeriaid ynghyd â gwelliannau adran 278 i’r prif gefnffyrdd gerllaw. Er bod y cytundeb cychwynnol ar gyfer cragen i ddatblygwr, rodd yr holl adeiladu a’r manylion manyleb yn dilyn ac yn cydymffurfio â Safonau Cynllunio Tesco.