Sugarhouse Close, Caeredin

Bu Grŵp Watkin Jones yn gweithio gyda’r penseiri o Gaeredin, Oberlanders, a swyddfa Jones Lang LaSalle yng Nghaeredin i sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer llety myfyrwyr â 300 o welyau o fewn cyrraedd y Filltir Frenhinol yng Nghaeredin, ac o fewn Safle Treftadaeth y Byd Caeredin. Roedd y cynllun yn destun llawer iawn o drafodaeth cyn gwneud y cais, gyda nifer o sefydliadau gan gynnwys Historic Scotland, Cymdeithas Cockburn, cynghorwyr lleol, trigolion a busnesau.

Rhoddwyd caniatâd ddiwedd 2010, a chafodd y cynllun ei gwblhau yn ystod haf 2012. Mae’r cynllun wedi sicrhau nifer o wobrau, gan gynnwys: canmoliaeth yng Ngwobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig 2014; Gwobr yr Alban 2013 am Ansawdd mewn Cynllunio gan Lywodraeth yr Alban; a chanmoliaeth yng Ngwobrau Dylunio 2013 yr Alban.

Cafodd y datblygiad hwn ei werthu wedyn i Cordea Savills.