Stryd y Bont, Caerdydd

Datblygiad moethus yng Nghanol y Ddinas yn cynnwys tŵr 24 llawr gyda blociau 10 llawr a 5 llawr ar y naill ochr uwch ben gofod dymunol canolog. Y llawr isaf yn cynnwys 2 ardal graidd adwerthu a Chanolfan Triniaeth Alcohol gyflawn. Hefyd mae’r datblygiad yn darparu 463 o welyau i fyfyrwyr ar y lloriau niferus.

1  bridge-st-cgi-v2_small