St Mungos, Glasgow

Cleient: Watkin Jones
Gwerth Prosiect: £2,700,000
Pensaer: Fletcher Joseph
Cwblhau'n ymarferol: Expected August 2018

Y prosiect yma yw adeiladu llety myfyrwyr 352 ystafell wely (cymysgedd o glystyrau a stiwdios) gyda’r adeiladwaith o ffrâm goncrid a hyd at 8 llawr o uchder.  Hefyd mae’r prosiect yn cynnwys tirlunio cysylltiedig a chwrt dymunol a gofod storio beiciau.

untitled2 untitled1