St Clements, Rhydychen

Gan weithio gyda Hodder and Partners, cafodd Grŵp Watkin Jones ganiatâd ar gyfer adeiladu datblygiad llety myfyrwyr uwch ben maes parcio cyhoeddus gweithredol. Roedd y cynllun, sy’n cynnwys 140 o welyau llety myfyrwyr ar ffurf stiwdio, yn destun llawer iawn o wrthwynebiad cyhoeddus, ac mae wedi ei leoli yn Ardal Gadwraeth St Clements ac Iffley Road, ac yn agos at adeiladau rhestredig (gan gynnwys Adeilad Florey). Rhoddwyd caniatâd ym mis Mawrth 2013 a chafodd y datblygiad ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2014, ddau fis cyn i’r preswylwyr cyntaf symud yno.

Cafodd y datblygiad hwn ei brynu gan Knightsbridge Student Housing.