Safle Wests Garage, Caergrawnt

Cleient: HUB Cambridge LLP
Gwerth Prosiect: £14,200,000
Pensaer: Glenn Howells Architects
Cwblhau'n ymarferol: Expected August 2018

Y prosiect yma yw datblygu 222 o ystafelloedd gwely i Fyfyrwyr ar ffurf 208 o ystafelloedd clwstwr ac 14 o unedau stiwdio unigol.

1 2