Newmark

Mae Newmark, adran arbenigol o fewn Grŵp Watkin Jones, yn gweithio’n agos gyda chleientiaid i gynhyrchu datrysiadau arloesol a hwyluso cyflawni prosiectau’n llwyddiannus. Drwy weithredu fel hwylusydd a dod â thimau at ei gilydd i weithio ar gynlluniau penodol, mae Newmark yn cytgordio anghenion y contractwr, y cleient a’r buddsoddwr gan sicrhau bod yr holl rwymedigaethau cynllunio a chyfreithiol yn cael eu cyflawni.

Mae tîm Newmark yn dod â safbwynt annibynnol i drafodaethau sy’n aml yn gymhleth ac mae wedi bod yn allweddol wrth arwain y ffordd i nifer o brosiectau, gan sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus o fewn cyllidebau ac amserlenni.