Morrison’s, Birtley

Cleient: Morbaine
Gwerth Prosiect: £7.3m
Pensaer: Gordon White and Hood
Cwblhau'n ymarferol: 31 Mawrth 2015

Mae’r cynllun hwn yn cynnwys dymchwel hen depo cyngor a siop Somerfield, cael gwared ag asbestos ac adeiladu archfarchnad Morrisons newydd ar stiltiau.

Mae’r proseiect hefyd yn cynnwys adeiladu unedau manwerthu 3nr, mynedfa gyda phont droed i gerddwyr, gweithiau allanol, waliau cynnal a gweithiau priffordd Adran 278.

Dargyfeirio 300 medr o brif gyflenwad nwy, dwr a thrydan ar hyd Stryd Fawr Durham a chyffordd goleuadau traffig dair ffordd.

Ffordd fynediad newydd i gefn siopau s swyddfeydd y Stryd Fawr a phont gerdded i gysylltu mynediad o Durham Road.