London Road, Brighton

Yn ddiweddar, adeiladodd Grŵp Watkin Jones ddatblygiad llety i fyfyrwyr a oedd yn cynnwys 351 o welyau ynghyd â thua 30,000 troedfedd sgwâr o ofod llawr manwerthu a hamdden Dosbarth A1 yng nghanol Brighton. Rhoddwyd caniatâd ym mis Ionawr 2013, a chafodd y datblygiad ei gwblhau ym mis Awst 2014. Roedd y safle’n arfer bod yn siop Co-op a swyddfeydd, gyda ffasâd mawreddog a oedd yn rhestredig yn lleol. Mae’r ffasâd wedi ei gadw fel nodwedd ym mhen blaen yr adeilad newydd.

Cafodd y datblygiad hwn ei werthu wedyn i Knightsbridge Student Housing.