Llys Ynadon a New Bridewell, Bryste

Gan weithio gydag AWW Architects, mae Grŵp Watkin Jones wedi sicrhau caniatâd cynllunio i ailddatblygu dau safle allweddol ar Nelson Street yng nghanol Bryste. Bydd y cynlluniau hyn gyda’i gilydd yn darparu 848 o welyau llety myfyrwyr, 10,000 troedfedd sgwâr o ofod masnachol hyblyg a gwelliannau sylweddol i dir y cyhoedd.

Dechreuodd trafodaethau cyn-ymgeisio ar gyfer datblygu hen safle’r Llys Ynadon ym mis Hydref 2012, cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Ionawr 2013, a chafwyd penderfyniad i roi caniatâd ym mis Ebrill 2013, cyn cwblhau’r Cytundeb Adran 106 a chyhoeddi’r caniatâd cynllunio ym mis Gorffennaf 2013. Dechreuodd y datblygiad yn gynnar yn 2014, i’w gwblhau yng nghanol 2015.

Dechreuodd trafodaethau cyn-ymgeisio ar gyfer cyn-bencadlys yr heddlu New Bridewell ym mis Mai 2013, cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Tachwedd 2013 a chafwyd penderfyniad i roi caniatâd ym mis Chwefror 2014, cyn cwblhau’r Cytundeb Adran 106 a chyhoeddi’r caniatâd cynllunio ym mis Ebrill 2014. Mae gwaith galluogi yn cael ei gynnal ar hyn o bryd er mwyn gallu cwblhau’r datblygiad erbyn canol 2016.