Datblygiadau Llety Myfyrwyr Cyfredol

St Mungos, Glasgow 12th Rhagfyr 2016Y prosiect yma yw adeiladu llety myfyrwyr 352 ystafell wely (cymysgedd o...Read More
Duncan House, Stratford 12th Rhagfyr 2016Duncan House, Stratford; datblygiad defnydd cymysg ar Stryd Fawr Stratford yn cynnig...Read More
Stryd y Bont, Caerdydd 12th Rhagfyr 2016Datblygiad moethus yng Nghanol y Ddinas yn cynnwys tŵr 24 llawr gyda...Read More
Safle Wests Garage, Caergrawnt 12th Rhagfyr 2016Y prosiect yma yw datblygu 222 o ystafelloedd gwely i Fyfyrwyr ar...Read More
Laycocks, Sheffield 12th Rhagfyr 2016Mae’r prosiect yma’n cynnwys codi datblygiad defnydd cymysg sy’n cynnwys 139 o...Read More
Bagot Street, Birmingham 12th Rhagfyr 2016Mae’r prosiect yma’n cynnwys adeiladu dau floc sy’n cael eu huno gyda’i...Read More
North Hanover Street, Glasgow 26th Chwefror 2016Mae’r prosiect yma’n cynnwys 440 o welyau (30 stiwdio) a 4,000 troedfedd...Read More
Heol y Morfa, Abertawe 12th Ionawr 2016Mae Heol y Morfa, Cam 2, yn estyniad ar gynllun Cam 1...Read More
Lansdowne Plaza, Bournemouth 15th Hydref 2015Mae’r prosiect hwn yn cynnwys oddeutu 138,000 troedfedd sgwâr o le swyddfa/addysgu...Read More
Blackhorse Lane, Llundain 15th Hydref 2015Mae’r prosiect hwn yn cynnwys 527 ystafell wely i fyfyrwyr dros 7...Read More
Caerfaddon 15th Hydref 2015Mae’r prosiect hwn yn cynnwys 104 stiwdio wedi’u gosod mewn datblygiad 4...Read More
Heriot Watt, Caeredin 9th Rhagfyr 2014Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu preswylfa newydd i fyfyrwyr ar gyfer...Read More
Bath Lane, Caerlŷr 13th Tachwedd 2014Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu llety i 601 o fyfyrwyr, gan...Read More