Llety Myfyrwyr

Mae Grŵp Watkin Jones yn un o brif ddatblygwyr llety myfyrwyr y Deyrnas Unedig gydag enw am ddarparu llety o ansawdd uchel, ar amser ac o fewn y gyllideb yn gyson.

Ledled y Deyrnas Unedig, mae ein portffolio o ddatblygiadau yn amrywio o fflatiau a stiwdios clwstwr pwrpasol, i adnewyddu prosiectau a chynlluniau aml-ddefnydd. Yn gonglfaen i’n llwyddiant y mae dewis strategol o leoliadau ynghyd â dyluniadau blaengar ac ansawdd adeiladau o’r radd flaenaf.

Mae myfyrwyr heddiw yn disgwyl ansawdd, fforddiadwyedd a chysylltedd eithriadol gyda chysylltiadau rhwydd i gyfleusterau dysgu a hamdden fel y safon. Mae hwn yn gyfuniad manwl ond serch hynny dyma’r union lety yr ydym yn ei gynnig mewn lleoliadau addas ledled y wlad.

Er 1999, rydym wedi datblygu dros 25,000 o unedau myfyrwyr ac mae gennym ddealltwriaeth fanwl o’r sector eiddo gwydn hwn.

Rhagor o Wybodaeth am ein Partneriaethau