Laycocks, Sheffield

Cleient: Curlew Capital
Gwerth Prosiect: £11,174,000
Pensaer: KD Architects
Cwblhau'n ymarferol: Expected August 2017

Mae’r prosiect yma’n cynnwys codi datblygiad defnydd cymysg sy’n cynnwys 139 o fflatiau stiwdio gyda gwaith cysylltiedig a chyfleusterau ategol, gydag uned fasnachol fechan mewn elfen a gedwir o’r adeilad presennol a chwrt wedi’i dirlunio yn Laycock Building, 35-41 Suffolk Road.

laycock-cgi