Lansdowne Plaza, Bournemouth

Cleient: Watkin Jones
Pensaer: Manson
Cwblhau'n ymarferol: Yn raddol rhwng Awst 2017 a Mawrth 2018

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys oddeutu 138,000 troedfedd sgwâr o le swyddfa/addysgu o’r radd flaenaf dros 12 llawr, y cyfan wedi’u hadeiladu dros faes parcio islawr 2 lefel gyda lle parcio ar gyfer 120 o gerbydau a 122 o feiciau.