KFC, Caergybi

Cleient: Leisure & Tower Developments
Gwerth Prosiect: £348,797
Pensaer: WCEC Architects
Cwblhau'n ymarferol: Ebrill 2011

Roedd y cynllun hwn yn cynnwys adeiladu uned KFC newydd 2,572 troedfedd sgwâr gyda chyfleuster gyrru trwodd yng Nghaergybi.

Mae’r adeilad yn cynnwys ffrâm ddur strwythurol gydag wyneb o waith brics / wal geudod o waith bloc hyd at lefel y cwrs atal lleithder a phaneli wal wedi’u hinsiwleiddio uwchben ar gyfer pob gwedd, a gwaith brics maint llawn ar gyfer waliau’r iard gefn.

Fel rhan o’r prosiect hwn roedd pob ffordd, mannau parcio ceir a gwaith allanol cysylltiedig hefyd wedi’u cynnwys.