Iechyd a Diogelwch

Mae polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn cael eu hymgorffori ym mhob rhan o’n gwaith. Mae asesiadau risg cynhwysfawr, archwiliadau diogelwch a rhaglenni hyfforddi ar gyfer ein gweithwyr, ynghyd â diwylliant o welliant parhaus, yn creu amgylcheddau gweithio diogel bob amser.

Cydymffurfio yw’r safon isaf rydym yn anelu ato ac rydym yn ymdrechu bob amser i wella ein gweithdrefnau. Rydym yn gweithredu rhaglen diogelwch ymddygiadol i hyrwyddo diwylliant cadarn o iechyd a diogelwch yn ein busnes ac mae hyn wedi arwain at ostyngiad graddol yn nifer y damweiniau a digwyddiadau.

Mae ein system reoli iechyd a diogelwch yn cael ei hachredu gyda Dyfarniad Pum Seren gan Gyngor Diogelwch Prydain ac rydym yn mynd ati i gefnogi ymgyrch Gweithio’n Dda Gyda’n Gilydd y diwydiant adeiladu. Rydym hefyd wedi cael achrediad llawn gan CHAS (Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Adeiladu) ac ar y cyd â datblygwyr allweddol rydym yn gweithio i wella safonau diogelwch ar draws y DU.

Mae Watkin Jones yn aelod o Gyngor Diogelwch Prydain, Rhif Aelodaeth: 101463.