Heriot Watt, Caeredin

Cleient: Prifysgol Heriot Watt
Pensaer: Fletcher Joseph
Cwblhau'n ymarferol: Disgwylir Awst 2016

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu preswylfa newydd i fyfyrwyr ar gyfer Prifysgol Heriot Watt ar Gampws Caeredin yn Riccarton.

Bydd y breswylfa yn cynnwys 450 o ystafelloedd gwely wedi eu rhannu’n dri bloc yn cynnwys 15 o stiwdios a 435 o ystafelloedd gwely clwstwr, gyda fflatiau clwstwr 5 ystafell wely.