Heol y Morfa, Abertawe

Cleient: Curlew Property PL
Pensaer: Watkin Jones
Cwblhau'n ymarferol: Expected August 2017

Mae Heol y Morfa, Cam 2, yn estyniad ar gynllun Cam 1 llwyddiannus Heol y Morfa a gwblhawyd yn 2014. Bydd y cynllun llety myfyrwyr newydd yma’yn cynnwys 340 o ystafelloedd wedi’u rhannu’n 329 o glystyrau ac 11 stiwdio.

proposed-view-02-copy proposed-view-01-copy