Hanes

Heddiw, Watkin Jones yw un o gwmnau adeiladu a datblygu mwyaf llwyddiannus y DU, ond rydym yn parhau i fod yn fusnes teuluol ac rydym yn dathlu ein treftadaeth.

Fe’i sefydlwyd yn 1791 gan saer, Huw Jones, ac fe wnaeth y cwmni ffynnu wrth iddo droi o waith coed i adeiladu a gosod y busnes ar lwybr newydd. Ers hynny, mae cenedlaethau olynol y teulu Watkin Jones wedi datblygur Grp iw safle blaenllaw yn niwydiannau adeiladu, datblygu eiddo ac adeiladur DU. Rydym yn falch o’n gwreiddiau Cymreig ac yn parhau i ymrwymon llwyr i godi safonau, cefnogi cymunedau lleol a chynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a phrofiad.

Yn awr dan arweiniad Mark Watkin Jones, Prif Weithredwr, rydym yn falch o’n henw da blaengar ac arloesol. Rydym yn parhau i adeiladu ar gyfer heddiw, ac ar gyfer y dyfodol, yn union fel yr ydym wedi ei wneud am fwy na 200 mlynedd.

1791

1791

Huw Jones yn dechrau busnes gwaith coed. Wrth olrhain ei hanes
yn ôl i'r 19eg ganrif, y teulu wnaeth ei sefydlu sy'n
parhau i fod yn berchen ar y cwmni ac sy'n ei reoli

1907

Watkin Jones yn gosod y garreg gyntaf ar gyfer Adeiladau
newydd Coleg Prifysgol Bangor. Mr Watkin Jones
yn goruchwylio cwblhau'r garreg sylfaen

1907
1927

1927

Cwmni’n dechrau adeiladu

tai preifat ym Mangor

1986

1986

Creu Is-adran Cartrefi o ganlyniad i
dwf llwyddiannus y busnes preswyl.
Bellach, mae'r is-adran hon yn
frand adnabyddus ar gyfer cartrefi
o ansawdd

1993

1993

Dyfarnwyd y contract cyntaf gwerth miliwn o bunnoedd i ni. Arweiniodd
y gwaith ar Estyniad ar gyfer Ysgol Mair yn y Rhyl at gontractau
mawr eraill

1996

1996

Fe wnaethom gwblhau ein contract
cyntaf ar gyfer Tesco. Tesco yng
Nghyffordd Llandudno, gwerth
£5.4 miliwn oedd ein contract
mwyaf gwerthfawr hyd yn hyn

1999

1999

Cwblhawyd y llety cyntaf i
fyfyrwyr. Cwblhau Daisy Hall
Bank, Manceinion

2002

2002

Cwblhaodd y Grŵp ei brosiect adeiladu cyntaf gwerth £35 miliwn. Cwblhau
llety myfyrwyr ym Mharc Wilmslow, Manceinion, y contract unigol mwyaf
a ddyfarnwyd i ni hyd yn hyn

2002

2003

Mark Watkin Jones yn dod yn nawfed
genhedlaeth wrth y llyw fel
Rheolwr Gyfarwyddwr y Grŵp

grey-arrow-right

2004

Sefydlu Rhaglen Ysgoloriaeth mewn Adeiladu Watkin Jones. Rydym yn
buddsoddi mewn unigolion talentog i ddatblygu eu gyrfaoedd
mewn adeiladu

2004
2009

2009

Lansiwyd Cronfa Gymunedol Watkin
Jones. Mae'r gronfa'n cefnogi
prosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i gymunedau lleol

2011

2011

Carreg Filltir Aur. Glyn Watkin Jones
yn dathlu 50 mlynedd yn y
busnes teuluol

2013

Sefydlu Rhaglen Ysgoloriaeth mewn Busnes. Wedi'i anelu at fyfyrwyr
sy'n astudio tuag at gymhwyster busnes, lansiwyd y cynllun yn
dilyn llwyddiant ein rhaglen adeiladu