MEDDWL AM Y DYFODOL

Er ein bod yn meddwl am y dyfodol, rydym yn falch o'n gwerthoedd traddodiadol a pharhawn yn ymrwymedig i'n gweithlu lleol.

CANOLBWYNTIO AR Y CWSMER

Rydym yn cymryd ystyried perthnasau fel mater ddifrif. Credwn fod y prosiectau mwyaf llwyddiannus wedi'u hadeiladau ar berthnasau cryf, agored a hirhoedlog.

BUDDSODDI YN EIN POBL

Rydym wedi creu diwylliant sy'n rhoi pobl yn gyntaf, lle mae sgiliau, profiad a chyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo.

Grŵp Watkin Jones yw un o gwmnïau adeiladu a datblygu mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig.

Cafodd ei sefydlu yn 1791, ac mae Watkin Jones wedi tyfu'n raddol dros ddwy ganrif i ddod yn un o'r enwau mwyaf llwyddiannus ac uchel ei barch yn y diwydiannau adeiladu, datblygu eiddo ac adeiladu.

Mae Watkin Jones yn brofiadol iawn o ran darparu datblygiadau newydd, yn amrywio o gartrefi i gynlluniau defnydd masnachol, diwydiannol a chymysg ac mae wedi llwyddo i gyflwyno mwy na 25,000 o unedau i fyfyrwyr ledled y DU ers 1999.

Heddiw, Watkin Jones yw un o gwmnïau adeiladu a datblygu mwyaf llwyddiannus y DU, ond rydym yn parhau i fod yn fusnes teuluol ac rydym yn dathlu ein treftadaeth.

Fe'i sefydlwyd yn 1791 gan saer, Huw Jones, ac fe wnaeth y cwmni ffynnu wrth iddo droi o waith coed i adeiladu a gosod y busnes ar lwybr newydd.

Darllen rhagor

Y Newyddion a’r Datblygiadau Diweddaraf

DSCN4613

Squad Rotation gets Morfa road phase 2 Handed over early!

Congratulations to the South Wales and South West division in achieving Practical...


Darllen rhagor
28590.418

Oxford House, Bournemouth – Progress Update!

Some great progress is being made down at our Oxford House site...


Darllen rhagor

Y Trydar Diweddaraf...

Tweets from us

Follow @Watkin_Jones on twitter.

Gyrfaoedd Watkin Jones...

Full body massage in kharkov en.eroimperia.com from professionals elite class | Descargar fondos de pantalla | Most Efficient Heating