MEDDWL AM Y DYFODOL

Er ein bod yn meddwl am y dyfodol, rydym yn falch o'n gwerthoedd traddodiadol a pharhawn yn ymrwymedig i'n gweithlu lleol.

CANOLBWYNTIO AR Y CWSMER

Rydym yn cymryd ystyried perthnasau fel mater ddifrif. Credwn fod y prosiectau mwyaf llwyddiannus wedi'u hadeiladau ar berthnasau cryf, agored a hirhoedlog.

BUDDSODDI YN EIN POBL

Rydym wedi creu diwylliant sy'n rhoi pobl yn gyntaf, lle mae sgiliau, profiad a chyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo.

Grŵp Watkin Jones yw un o gwmnïau adeiladu a datblygu mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig.

Cafodd ei sefydlu yn 1791, ac mae Watkin Jones wedi tyfu'n raddol dros ddwy ganrif i ddod yn un o'r enwau mwyaf llwyddiannus ac uchel ei barch yn y diwydiannau adeiladu, datblygu eiddo ac adeiladu.

Mae Watkin Jones yn brofiadol iawn o ran darparu datblygiadau newydd, yn amrywio o gartrefi i gynlluniau defnydd masnachol, diwydiannol a chymysg ac mae wedi llwyddo i gyflwyno mwy na 25,000 o unedau i fyfyrwyr ledled y DU ers 1999.

Heddiw, Watkin Jones yw un o gwmnïau adeiladu a datblygu mwyaf llwyddiannus y DU, ond rydym yn parhau i fod yn fusnes teuluol ac rydym yn dathlu ein treftadaeth.

Fe'i sefydlwyd yn 1791 gan saer, Huw Jones, ac fe wnaeth y cwmni ffynnu wrth iddo droi o waith coed i adeiladu a gosod y busnes ar lwybr newydd.

Darllen rhagor

Y Newyddion a’r Datblygiadau Diweddaraf

watkinjones

Equity Development Research note

We are pleased to announce The Equity Development Research note is now...


Darllen rhagor
watkinjones

Bridge Street, Cardiff…

The crane erection was successfully completed on Monday 13th March. It is...


Darllen rhagor

Y Trydar Diweddaraf...

Tweets from us

Follow @Watkin_Jones on twitter.

Gyrfaoedd Watkin Jones...

Full body massage in kharkov en.eroimperia.com from professionals elite class | Descargar fondos de pantalla | Most Efficient Heating