Cynllun Ysgoloriaeth

Mae Cynllun Ysgoloriaeth Watkin Jones yn rhaglen dwy flynedd o brofiad gwaith strwythuredig, hyfforddiant ac astudiaeth, sy’n cael ei rheoli mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.

Mae’n cael ei anelu at fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau adeiladu a busnes, lansiwyd y cynllun i annog mwy o bobl ifanc i ymuno â’r diwydiant adeiladu. Pob blwyddyn, mae cynllun ysgoloriaeth y grŵp yn cynnig profiad gwaith gwarantedig a chymorth ariannol drwy’r rhaglen i ddeuddeg o fyfyrwyr. Gall yr ysgoloriaeth arwain at gael cynnig gwaith llawn amser parhaol ac mae cynfyfyrwyr bellach yn datblygu gyrfaoedd llwyddiannus gyda’r Grŵp.

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â phrofiad gwaith, yn para cyfanswm o 6 wythnos, yn ystod misoedd yr haf, rhwng blwyddyn gyntaf ac ail flynedd eu cwrs coleg. Maent yn treulio wythnos ym mhob un o’r adrannau a ganlyn:

Myfyrwyr Adeiladu

 • Dyluniad
 • Adeiladu
 • Technegol
 • Archwilio Meintiau
 • Caffael
 • Prynu
 • Parhau am bythefnos arall mewn dau faes o’u dewis

Myfyrwyr Busnes

 • Adnoddau Dynol
 • TG
 • Marchnata
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyfrifon
 • Datblygu Busnes
 • Parhau am bythefnos arall mewn dau faes o’u dewis

Dywedodd Beata Rebelska oedd yn ddysgwr Busnes:
“Rhoddodd yr ysgoloriaeth hon y cyfle i ni weld pa amrywiaeth y gall byd busnes wirioneddol ei gynnig i ni. Roeddwn i eisiau bod yn fargyfreithiwr, ond mae’r cynllun wedi agor fy llygaid i opsiynau eraill. Bydd yn ddiddorol gweld i ba gyfeiriad yr aiff a mi ar ôl i mi orffen fy astudiaethau.”

Dywedodd Gareth Smith, dysgwr adeiladu:
“Roedd yn ddiddorol rhoi ein dysgu ar waith mewn lleoliad bywyd go iawn. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn yn mwynhau bod yn syrfëwr meintiau, ond er mawr syndod i mi, mae gen i ddiddordeb mawr yn y maes. Mae’r cynllun wedi rhoi mewnwelediad i mi o feysydd newydd, na fyddwn wedi’u hystyried o’r blaen.”

I gael rhagor o fanylion am Gynlluniau Ysgoloriaeth Watkin Jones, cysylltwch â’n Rheolwr Hyfforddi a Datblygu ar 01745 538200 neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt.