Cynllun Prentisiaeth

Mae Cynllun Prentisiaeth Watkin Jones yn cynnig sylfaen ardderchog mewn sgiliau sylfaenol, gan helpu’r prentis i ddatblygu eu galluoedd a rhoi hwb i’w hyder. Mae prentisiaid sy’n ymuno ag Watkin Jones yn gallu hyfforddi yn y crefftau a ganlyn:

  • Gosod brics
  • Gwaith saer
  • Trydanol
  • Mecaneg peiriannau mawr

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at Brentisiaeth Fodern Sylfaenol neu Fframwaith Prentisiaeth Fodern ac yn cael eu hyfforddi a’u hasesu yn eu gweithle. Maent hefyd yn mynychu coleg am un, dau neu dri diwrnod yr wythnos i ddatblygu eu gwybodaeth o theori, rhifedd, llythrennedd a sgiliau TG ac i lunio eu portffolios tystiolaeth.

Mae ein prentisiaid yn cael eu cefnogi a’u harwain yn ystod pob cam i ddod yn grefftwyr parhaol ac yn cael cyfleoedd gwirioneddol i ddatblygu yn y cwmni.

I gael rhagor o fanylion am Gynlluniau Ysgoloriaeth Watkin Jones, cysylltwch â’n Rheolwr Hyfforddi a Datblygu ar 01928 785 900 neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt.