Cynllun I Raddedigion

Mae ein cynllun i raddedigion yn rhaglen ddwy flynedd ddwys a gynlluniwyd i symud graddedigion i swyddi rheoli yng Ngrŵp Watkin Jones.

Drwy weithio ar amrywiaeth o brosiectau byw a chylchdroi drwy ystod o adrannau allweddol, mae graddedigion yn cael profiad mewn amrywiaeth o swyddogaethau corfforaethol cyn dewis eu gyrfa.

Mae’r cynllun i raddedigion yn cynnig:

  • Mentora a hyfforddi
  • Cyfrifoldebau Gwirioneddol yn y Swyddogaeth
  • Hyfforddiant mewnol ac allanol pellach a’r potensial i ennill cymwysterau proffesiynol
  • Pecynnau cyflog cystadleuol a chynlluniau buddion rhagorol

I gael rhagor o fanylion am Gynllun i Raddedigion Watkin Jones, cysylltwch â’n Rheolwr Hyfforddi a Datblygu ar 01928 785 900 neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt.