Gyrfaoedd

Mae ein pobl yn ganolog i’n gweledigaeth ar gyfer twf. Er mwyn recriwtio a chadw’r tîm gorau yn ein diwydiant rydym yn gwybod bod angen i ni fynd gam ymhellach. Rydym wedi creu diwylliant lle bo pobl yn dod yn gyntaf – rydym yn sefydliad lle mae sgiliau, profiad a chyfraniadau’n cael eu gwerthfawrogi a’u gwobrwyo. Mae gan ein gweithwyr lais ac rydym yn gwrando’n astud ar eu syniadau. Rydym yn annog arloesi a chreadigrwydd – rydym yn cynnal fforymau cyfathrebu gweithwyr a grwpiau ffocws yn rheolaidd ac yn adolygu ein strategaeth ymgysylltu a gwobrwyo gyda gweithwyr bob blwyddyn.

Yn y diwydiant adeiladu, pecynnau cyflog a buddion cystadleuol fydd y norm, ond rydym yn parhau i geisio ychwanegu gwerth o ran ein cefnogaeth am eich lles a chreu cydbwysedd bywyd a gwaith iach.

Rydym wedi ymrwymo i raglen o fuddsoddi parhaus mewn hyfforddi a datblygu a drwy ein rhaglenni prentisiaeth, ysgoloriaethau a graddedigion rydym yn annog ac yn galluogi pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Wrth iddynt ddringo’r ysgol yrfa, gall pob gweithiwr fanteisio ar gyngor a phrofiad uwch reolwyr drwy ein cynllun mentora blaenllaw.

Mae pob aelod o staff yn elwa o raglenni hyfforddiant personol i fanteisio i’r eithaf ar eu sgiliau a’u profiad. Yn fwy na dim rydym yn cydnabod, yn gwobrwyo ac yn datblygu talent unigol ac yn grymuso’r gweithwyr mwyaf galluog i ddyrchafu drwy’r cwmni.

Rydym yn datblygu ein timau ar gyfer y dyfodol ac rydym bob amser yn croesawu CV gan bobl egnïol a phrofiadol sydd â diddordeb mewn gyrfa gyda’r grŵp.

Cymerwch y cam cyntaf i ymuno â ni drwy edrych ar ein swyddi gwag cyfredol.