Gwobrau

Mae Grŵp Watkin Jones wedi cael nifer o wobrau ac anrhydeddau dros y blynyddoedd. I danlinellu ein hanes rhagorol o lwyddiant, nodir rhai o’n gwobrau diweddar isod, sy’n dangos ein hymrwymiad i ddylunio, ansawdd a’r gymuned leol.

Mai 2019
Honnodd ein datblygiad Cyfnewidfa Bridge Street yng Nghaerdydd gategori preswyl yng Ngwobrau Cymru Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Ebrill 2019
Am yr ail flwyddyn yn olynol, enillodd y tîm yn ein gwefan Landsdown Plaza yn Bournemouth efydd yng Ngwobrau Adeiladwyr Ystyriol.

Mawrth 2019
Honnodd datblygiad Clarendon Quarter y categori Adeilad Newidiedig gorau yng Ngwobrau Pensaernïaeth Leeds.

2017
Enillodd Mark Watkin Jones person busnes o'r flwyddyn yng Ngwobrau Busnes y Daily Post!

2016
Mark Watkin Jones Personoliaeth Eiddo a enwir y Flwyddyn

Mark Watkin Jones student-accommodation-south-wales-and-west

2016
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Gogledd Orllewin LABC
Enillodd Peter Garratt, Rheolwr Contractau ar gyfer Llety Myfyrwyr De Cymru a Gorllewin y wobr am Rheolwr Contractau Masnachol y Flwyddyn ar gyfer ein datblygiad eithin Staciau!

2016
Gwobr yr Ymddiriedolaeth Ddinesig
Pentref y Myfyrwyr Tramffyrdd, Caer

tramways civic-trust

2014
Gwobr Ymddiriedolaeth Ddinesig Sugarhouse Close
Caeredin

2013
Gwobr Ansawdd Mewn Cynllunio, Gwobrau'r Alban
Sugarhouse Close Caeredin

Scottish Awards for Quality in Planning
NHBC Pride in the Job

2013
Enillydd Rhanbarthol, Gwobr Balchder yn y Gwaith,
Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai
Y Bae, Bangor

award-new-london

2013
Gwobrau Llundain Newydd
Adeiladau Swyddfa, 1 Valentine Place, Llundain

Scottish Design Awards

2013
Gwobrau Dylunio'r Alban Sugarhouse Close
Caeredin

Deloitte – UK Futures 100

2013
Deloitte
Un o’r 100 busnes sydd ar
flaen y gad o ran creu cyfoeth yn y Deyrnas Unedig

Chester Civic Trust Awards

2013
Gwobrau Ymddiriedolaeth Ddinesig Caer Gwobr Arbennig y Cadeirydd
Hoole Lane, Caer,

BREEAM Awards - Countryside

2012
Gwobrau BREEAM Pencadlys Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Bangor

LABC Building Excellence

2010
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC
Parc Busnes Iâl
Wrecsam

NHBC Pride in the Job Award

2010
Gwobr Balchder yn y Gwaith
Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai,
Gwêl y Mynydd, Waunfawr

2010
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu
LABC Doc Fictoria, Caernarfon

LABC Building Excellence Awards Gwynedd Business Awards,

2009
Gwobrau Busnes Gwynedd
Gwobr Cymuned

Insider Property Awards

2009
Gwobrau Eiddo Insider Wales
Adfywio Doc Fictoria
Caernarfon

NHBC Pride in the Job Award

2009
Gwobr Balchder yn y Gwaith, Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai
The Rise, Bae Trearddur

Achievement Wales Awards

2009
Gwobrau Cyflawniad Busnes Cymru'r
Daily Post Gwobr Cymuned

LABC Building Excellence

2009
Gwobr Adeilad Masnachol Gorau
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu
LABC Tesco, Treffynnon