Gorsaf Betrol Morrison, Caergybi

Cleient: WM Morrison Supermarkets
Gwerth Prosiect: £1,801,000
Pensaer: WCEC Architects
Cwblhau'n ymarferol: Rhagfyr 2012

Roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu gorsaf betrol, ynghyd â gwaith priffyrdd cymhleth, gwaith allanol a gwasanaethau allanol; gwneud estyniad i faes parcio presennol y siop; a ffurfio ffordd stad newydd a Gwaith Priffyrdd dan Gytundeb Adran 278.

Roedd y gwaith Adran 278 yn cynnwys cylchfan newydd, yn ogystal â gwaith ffordd, tirweddu a gwasanaethau allanol cysylltiedig.