Finance House, Bournemouth

Cleient: Kaplan International College
Gwerth Prosiect: £38 miliwn
Pensaer: Manson Architects
Cwblhau'n ymarferol: Awst 2015

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys dymchwel adeilad swyddfa â ffrâm goncrid gyfnerthedig 8 llawr a garej gloi presennol, ac adeiladu cyfleuster addysg uwch newydd yn cynnwys 2966 metr sgwâr o le academaidd ynghyd â 393 o unedau llety i fyfyrwyr. Yn ogystal, bydd mynediad, man i storio beiciau a lle parcio newydd yn cael eu darparu.

Roedd y dull adeiladu yn ffrâm goncrid gyda deunydd ffasâd allanol yn cynnwys bricsen beirianneg las ar y llawr gwaelod, yna cladin efydd, trespa ac alucabond i’r lefelau uwch. Yn ogystal, bydd mynediad, man i storio beiciau a lle parcio newydd yn cael eu darparu.