Ealing Broadway, Llundain

Cleient: Lacuna Developments
Gwerth Prosiect: £2,595,000
Pensaer: Joseph & Partners
Cwblhau'n ymarferol: Mai 2013

Roedd y prosiect cynllunio ac adeiladau hwn yn cynnwys addasiadau adeileddol dwys, gwaith stripio a dymchwel a darparu cragen newydd i’r llawr isaf, llawr gwaelod a llawr cyntaf ar gyfer Metro Bank. Gwnaed estyniad rhannol newydd ynghyd â gwaith rhannu a phlastro i ddarparu 9 fflat newydd.

Yn ystod y cynllun fe ofynnodd y cleient i ni adeiladu 10fed fflat mawr ychwanegol ar y 3ydd llawr. Golygodd hyn fod yn rhaid i ni edrych ar y cynllun eto, cyd-drefnu a gweithio uwchlaw rheilffordd. Roedd cyfyngiadau mynediad a gweithio yn ystod y gaeaf yn heriol iawn, ond cafodd y rhain eu rheoli’n dda.