Caerfaddon

Cleient: Fresh Student Living
Pensaer: AWW
Cwblhau'n ymarferol: Tachwedd 2016

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys 104 stiwdio wedi’u gosod mewn datblygiad 4 llawr gyda derbynfa, ystafell gyffredin gymunedol, lle i gadw beiciau ac ystafell golchi dillad.