Cyfleoedd Gyda Thir

Mae cael gafael ar dir addas ar gyfer adfywio wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan weithio’n rheolaidd gydag asiantau cadw neu’n uniongyrchol gyda gwerthwyr i hyrwyddo a chodi gwerth safleoedd tir llwyd. Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn adolygu tir datblygu posibl neu gyfleoedd trosi gerllaw Prifysgolion, prif ganolfannau trafnidiaeth a chanol dinasoedd.

Gallwn ymateb yn gyflym i sicrhau safleoedd sydd o ddiddordeb yn amodol ar ganiatâd cynllunio, ond byddwn hefyd yn ystyried prynu tir yn ddiamod neu drefniadau menter ar y cyd, yn dibynnu ar natur y cyfle.

Os oes gennych chi safle yr hoffech ei drafod yn gyfrinachol, cysylltwch ag aelod o’n tîm Buddsoddi ar 0203 617 4440 neu buddsoddi@watkinjones.com.