Astudiaethau Achos Buddsoddwyr Mewn Eiddo

Mae Grŵp Watkin Jones yn cyflwyno llety yn rhai o ddinasoedd mwyaf hanesyddol y Deyrnas Unedig, ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio mewn amgylcheddau cynllunio sensitif lle mae ymgynghori gofalus yn angenrheidiol i sicrhau bod cynlluniau yn ymateb i bolisïau lleol penodol.

Llys Ynadon a New Bridewell, Bryste 13th Tachwedd 2014Gan weithio gydag AWW Architects, mae Grŵp Watkin Jones wedi sicrhau caniatâd...Read More
Yr Orsaf Dân, Birmingham 13th Tachwedd 2014Gan weithio gyda’r penseiri K4 o Birmingham, mae Grŵp Watkin Jones ar...Read More
London Road, Brighton 13th Tachwedd 2014Yn ddiweddar, adeiladodd Grŵp Watkin Jones ddatblygiad llety i fyfyrwyr a oedd...Read More
Abbeywalk, St Andrews 13th Tachwedd 2014Gweithiodd Grŵp Watkin Jones gyda’r penseiri o Gaeredin, Oberlanders a swyddfa Jones...Read More
St Clements, Rhydychen 13th Tachwedd 2014Gan weithio gyda Hodder and Partners, cafodd Grŵp Watkin Jones ganiatâd ar...Read More
Sugarhouse Close, Caeredin 19th Hydref 2014Bu Grŵp Watkin Jones yn gweithio gyda’r penseiri o Gaeredin, Oberlanders, a...Read More