Buddsoddwyr Mewn Eiddo

Mae Watkin Jones yn arwain y farchnad o ran creu buddsoddiadau ystadau go iawn yn y tymor hir i’w prynu gan gronfeydd sefydliadol a buddsoddwyr preifat. Yn y ddwy flynedd diwethaf yn unig, mae’r Grŵp wedi masnachu dros £450 miliwn mewn asedau myfyrwyr a chyflwyno dros 6,200 o gartrefi myfyrwyr i’r farchnad.

Mae’r tîm Buddsoddi yn cyfuno ein presenoldeb ym marchnad tir y Deyrnas Unedig gyda’n harbenigedd mewn cynllunio, datblygu, adeiladu, cyllid a rheoli adeiladu yn y tymor hir. Mae’r wybodaeth a’r profiad a gafwyd drwy weithredu ers dros 20 mlynedd yn y sector myfyrwyr yn golygu y gallwn gynnig asedau o ansawdd uchel sy’n bodloni gofynion y farchnad fuddsoddi amgen, gan gyflwyno cyfleoedd sy’n helpu i roi terfynau ar risgiau i brynwyr ar bob cam o’r cylch datblygu.

Mae llawer o’n safleoedd datblygu yn cael eu cynnig i’r farchnad ar sail ymrwymiad ymlaen llaw neu bryniant ar arddull cyllid ymlaen llaw yn y cyfnod lle mae Watkin Jones wedi sicrhau’r tir a chaniatâd cynllunio ar gyfer prif ddatblygiadau i fyfyrwyr. Mae Watkin Jones yn gwaredu naill ai asedau unigol neu ar adegau yn rhyddhau portffolio o eiddo, sy’n rhoi’r gallu i sicrhau graddfa ac amrywiaeth mewn un trafodiad i’n cleientiaid.

Gall y manteision allweddol y gallwn eu cynnig i’n cleientiaid gael eu crynhoi fel:

  • Ffynhonnell barhaus o ddatblygiadau adeiladu o’r newydd mewn lleoliadau blaenllaw yn ninasoedd Prifysgolion sy’n perfformio’n uchel ledled y Deyrnas Unedig.
  • Cyfoeth o brofiad o ran cynllunio, dylunio cynnyrch ac esblygu yn sgil y profiad o reoli adeiladau’n uniongyrchol a darparu dros 25,000 o gartrefi myfyrwyr.
  • Hyder o ran ansawdd a darpariaeth, gydag enw da wedi’i sefydlu dros 200 mlynedd o hanes yn y diwydiant adeiladu, a darparu asedau buddsoddi i amrywiaeth o gleientiaid sefydliadol.

Er bod tai myfyrwyr yn ffurfio cyfran sylweddol o’r gweithgarwch buddsoddi, mae natur datblygu cynlluniau defnydd cymysg yn golygu y gall buddsoddiadau masnachol a phreswyl fod ar gael gennym yn aml. Gan hynny, rydym yn mynd ati i ymgysylltu â’r sbectrwm llawn o fuddsoddwyr eiddo tiriog mwy o faint i ddeall gofynion penodol a chynnig asedau buddsoddi priodol.

Os hoffech drafod yn fanylach, cysylltwch ag aelod o’n tîm Buddsoddi ar 0203 617 4440 neu buddsoddi@watkinjones.com.