Blackhorse Lane, Llundain

Cleient: Curlew Capital
Pensaer: Stride Treglown
Cwblhau'n ymarferol: Disgwyliedig Awst 2017

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys 527 ystafell wely i fyfyrwyr dros 7 llawr fel bloc sengl wedi’i adeiladu o amgylch clos tirlun canolog, yn cynnwys 45 stiwdio a 482 o welyau clwstwr. Mae’r prosiect yn rhan o gynllun preswyl ehangach sy’n cynnwys 475 o unedau preswyl.