Bath Lane, Caerlŷr

Cleient: Watkin Jones
Pensaer: Watkin Jones
Cwblhau'n ymarferol: Disgwylir Awst 2016

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu llety i 601 o fyfyrwyr, gan gynnwys ystafelloedd rheoli ategol, cyfleusterau cyffredin ac unedau masnachol ar y llawr gwaelod.

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys darparu cyfleusterau parcio, gwaith gwella i’r ffordd fawr, creu ardal amwynderau a thirweddu.