Asda, Bangor

Cleient: Deiniol Developments Limited
Gwerth Prosiect: £4,862,957
Pensaer: FJ Architects
Cwblhau'n ymarferol: Hydref 2012

Roedd y cynllun hwn yn cynnwys adeiladu ffrâm ddur newydd ar gyfer siop Asda newydd ym Mangor. Roedd pob gwaith allanol, gwaith draenio a maes parcio ar gyfer 292 o gerbydau hefyd yn rhan o’r prosiect hwn.

Yn gyfanswm o 25,000 troedfedd sgwâr, mae’r siop yn darparu ystod o gyfleusterau gan gynnwys dillad George, caffi, becws, cownter pizza a rotisserie.

Trwy gydol y broses adeiladu fe ymgysylltodd Watkin Jones â’r gymuned i greu cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth leol, gan gynnwys cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwyr. Rhoddodd hyn gyfle i gwmnïau lleol ddarparu gwasanaethau isgontractwyr.