Asda, Aylesbury

Cleient: Morbaine
Gwerth Prosiect: £1,813,496
Pensaer: Gordon White & Hood
Cwblhau'n ymarferol: Tachwedd 2013

Roedd y cynllun hwn yn cynnwys codi adeilad storio bwyd a oedd yn 21,528 troedfedd sgwâr.

Roedd gwaith allanol i’r datblygiad yn cynnwys cyfleuster parcio i 112 o geir, yn cynnwys i rieni a phlant, llefydd i bobl anabl a staff, iard i’r gwasanaethau, gwaith draenio, ffensio a waliau sgrin, golau yn y maes parcio, llwybr troed i gerddwyr a gwaith tirwedd cysylltiedig.