Swyddfeydd a Diwydiannol

Valentine Place, Llundain 13th Tachwedd 2014Mae’r adeilad swyddfa saith llawr hwn ar safle hen orsaf betrol. Mae’r...Read More
Neuadd y Seiri Rhyddion, Bangor 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu datblygiad un llawr newydd yn...Read More
Tir Llwyd, Bae Cinmel 13th Tachwedd 2014Roedd y cynllun hwn yn cynnwys adeiladu 3 uned ddiwydiannol â ffrâm...Read More
Storfeydd Archif, Llangefni 13th Tachwedd 2014Mae Archifau Môn yn casglu a chadw dogfennau hanesyddol sy’n gysylltiedig ag...Read More
Tomlinson Dairies, Wrecsam 13th Tachwedd 2014Roedd y cynllun yn cynnwys adeiladu llaethdy, gweithdy ac is-orsaf drydanol gyda...Read More