Gwestai a Hamdden

Canolfan Chwaraeon Maes Glas, Bangor 1st Ebrill 2015Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ailwampio, ail-fodelu ac ymestyn Canolfan Chwaraeon...Read More
Canolfan Awyr Agored, Aberdyfi 13th Tachwedd 2014Roedd hwn yn ddatblygiad newydd cyffrous i elusen addysgol a oedd yn...Read More
Gwesty’r Premier Inn, Lerpwl 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu gwesty Premier Inn newydd ag...Read More
Gwesty’r Premier Inn, Caernarfon 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu estyniad 44 llofft i westy’r...Read More
Clwb Pêl-droed Bangor, Bangor 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu cae pêl-droed newydd i Glwb...Read More
Travelodge, Caer 13th Tachwedd 2014Roedd y cynllun hwn yn cynnwys adeiladu gwesty ag 160 ystafell wely,...Read More