Adnewyddu

Adnewyddu Neuadd Garth, Bangor 13th Tachwedd 2014Gweithiom yn agos â’r Brifysgol leol a’i chynrychiolwyr yn y gwaith o...Read More
Ystafelloedd Te CCGC, Tywyn 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu estyniad i greu cyfleuster ystafell...Read More
Swyddfeydd CCGC, Bangor 13th Tachwedd 2014Roedd y cynllun hwn yn cynnwys adnewyddu Pencadlys Cyfoeth Naturiol Cymru ym...Read More
Storfeydd Archif, Llangefni 13th Tachwedd 2014Mae Archifau Môn yn casglu a chadw dogfennau hanesyddol sy’n gysylltiedig ag...Read More
Canolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor 13th Tachwedd 2014Roedd y prosiect hwn y cynnwys adnewyddu a gwneud newidiadau i’r Bloc...Read More