Adeiladu

Mae Watkin Jones ymhlith cwmnïau adeiladu aml-sector mwyaf profiadol y Deyrnas Unedig gyda phortffolio arobryn o ddatblygiadau masnachol, diwydiannol, adwerthu, hamdden a sector cyhoeddus.

Mae ein henw da yn seiliedig ar ansawdd, dibynadwyedd ac atebolrwydd ac mae ein cleientiaid yn cynnwys sefydliadau rhyngwladol megis Tesco, Asda a Whitbread, gwestai moethus, ysgolion cynradd a sawl cleient mawreddog ledled gogledd Cymru.

Mae portffolio amrywiol yn rhoi’r blaen i Watkin Jones wrth sicrhau safleoedd ac wrth gynllunio, dylunio ac adeiladu datblygiadau newydd cynaliadwy a chost-effeithiol. Rydym hefyd yn dod â phrofiad, dyluniadau ysbrydoledig a chrefftwaith i gynlluniau sensitif sy’n adnewyddu ac yn bywiogi adeiladau hanesyddol.

Caiff ein prosiectau eu cyflwyno’n gyson ar amser, yn unol â’r fanyleb ac o fewn y gyllideb. Ein nod yw magu perthnasau hirhoedlog gyda’n cleientiaid a’n partneriaid – yn wir, mae 75% o’n gwaith adeiladu yn fusnes gan gleientiaid bodlon sy’n dychwelyd atom.