Abbeywalk, St Andrews

Gweithiodd Grŵp Watkin Jones gyda’r penseiri o Gaeredin, Oberlanders a swyddfa Jones Lang LaSalle yng Nghaeredin i sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun llety myfyrwyr cyntaf a adeiladwyd yn bwrpasol ac a ddatblygwyd yn breifat yn St Andrews (241 o welyau). Rhoddwyd caniatâd ddiwedd 2013 ac mae’r datblygiad ‘ar y safle’ ar hyn o bryd, gyda disgwyl iddo gael ei gwblhau yng nghanol 2015.

Cafodd y datblygiad hwn ei werthu wedyn i Knightsbridge Student Housing.