Location: Bangor, Gwynedd

Gwybodaeth am y swydd

Byddwch chi’n atebol i Gynorthwyydd Personol Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp ac felly’n gyfrifol am weinyddu gwaith rheoli/cynnal a chadw’r Swyddfeydd ym Mangor, yn ogystal â rhoi cymorth gweinyddol i’r Cynorthwywyr Personol. Caiff cymorth ychwanegol ei gynnig i chi gan Gynorthwyydd Gweinyddol a fydd yn atebol i chi.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch chi’n gweithio o’r swyddfeydd ym Mangor ac yn cyflawni tasgau gweinyddol pan fo angen yn cynnwys mynd ar drywydd a chasglu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau, rheoli’r contractwyr sy’n cynnal a chadw’r Swyddfeydd ym Mangor ac adolygu’r costau misol ar gyfer y swyddfa, yn cynnwys deunydd ysgrifennu.  Mae’r swydd hefyd yn cynnwys trefnu cyfarfodydd mewnol ac yn ogystal â sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei darparu’n brydlon, byddwch hefyd yn darparu lluniaeth yn ystod y cyfarfodydd hyn.

Am bwy rydyn ni’n chwilio?

Rydyn ni’n chwilio am rywun sydd â phrofiad gweinyddol o weithio gyda neu o fod yn atebol i uwch aelodau o staff.  Bydd angen i chi fod yn gallu gweithio ar eich menter eich hun, i safon uchel gyda fawr iawn o oruchwyliaeth.  Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad cadarn o weinyddu ynghyd â sgiliau cyfathrebu effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Pam gweithio i ni?

Byddwch yn rhan o gwmni sydd wedi ennill gwobrau sy’n gofalu am ei weithwyr ac sydd bob amser yn ceisio datblygu pobl dalentog o fewn y cwmni. Mae eich dyfodol yn eich dwylo chi gyda Grŵp Watkin Jones.

Amdanom ni

Mae cenedlaethau olynol o deulu Watkin Jones wedi datblygu’r Grŵp i’w sefyllfa flaenllaw ymhlith cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo’r DU ac yn 2016, lansiwyd y cwmni ar y Gyfnewidfa Stoc – mae’n adeg gyffrous i ymuno â ni!

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ffoniwch yr Is-adran Recriwtio ar 01745 538218 neu anfonwch e-bost i recruitment@watkinjones.com.