Location: Bangor, Gwynedd

Gwybodaeth am y swydd

Fel Cynorthwyydd Gweinyddol, byddwch yn atebol i Reolwr y Swyddfa ac i’r Cynorthwyydd Gweinyddol gan roi cymorth gweinyddol ymarferol a chynorthwyo gyda thasgau gweinyddu pan fo angen.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch yn gweithio o’r swyddfeydd ym Mangor ac yn gyfrifol am y gwaith gweinyddu cyffredinol sy’n cynnwys teipio gohebiaeth, mewnbynnu data, sganio, llungopïo a ffeilio (yn electronig ac ar bapur).

Am bwy rydyn ni’n chwilio?

Gan y byddwch yn cefnogi’r Rheolwr Swyddfa a’r Cynorthwyydd Gweinyddol, bydd angen i chi fod yn gyfforddus yn gweithio ar eich menter eich hun ac yn gallu troi eich llaw at dasgau newydd yn hawdd.  Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyfedr yn defnyddio MS Office, a bydd gennych brofiad blaenorol o weinyddu ynghyd â sgiliau cyfathrebu effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Pam gweithio i ni?

Byddwch yn rhan o gwmni sydd wedi ennill gwobrau sy’n gofalu am ei weithwyr ac sydd bob amser yn ceisio datblygu pobl dalentog o fewn y cwmni.  Mae eich dyfodol yn eich dwylo chi gyda Grŵp Watkin Jones.

Amdanom ni

Mae cenedlaethau olynol o deulu Watkin Jones wedi datblygu’r Grŵp i’w sefyllfa flaenllaw ymhlith cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo’r DU ac yn 2016, lansiwyd y cwmni ar y Gyfnewidfa Stoc – mae’n adeg gyffrous i ymuno â ni!

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ffoniwch yr Is-adran Recriwtio ar 01745 538218 neu anfonwch e-bost i recruitment@watkinjones.com.

actac | You can request for a new chequebook through SBI Online Banking