Location: Bangor, LL57

Gwybodaeth am y swydd

Fel Cynorthwyydd Gweinyddol, byddwch yn atebol i Gynorthwyydd Personol Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp ac yn rhoi cymorth gweinyddol ymarferol. Bydd hyn yn golygu cynllunio’r holl gyfarfodydd mewnol ac allanol yn cynnwys gosod yr ystafell, paratoi’r offer a bodloni’r gofynion arlwyo.

Yr oriau gwaith:

 

8.00am – 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau,

8.00am – 3.30pm ar ddydd Gwener.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch chi’n gweithio o’r swyddfeydd ym Mangor ac yn gyfrifol am y gwaith gweinyddu cyffredinol sy’n cynnwys teipio gohebiaeth, mewnbynnu data, sganio, llungopïo a ffeilio (yn electronig ac ar bapur). Bydd gofyn i chi archebu a mynd i nôl lluniaeth ar gyfer y cyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal yn y Swyddfeydd ym Mangor.

Am bwy rydyn ni’n chwilio?

Gan mai rôl gefnogi yw hon, bydd angen i chi fod yn gyfforddus yn gweithio ar eich menter eich hun ac yn gallu troi eich llaw at dasgau newydd yn hawdd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyfedr yn defnyddio MS Office, a bydd gennych brofiad blaenorol o weinyddu ynghyd â sgiliau cyfathrebu effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar. Gan y byddwch chi’n gyfrifol am fodloni’r gofynion arlwyo, mae’n hanfodol bod gennych chi drwydded yrru lawn a cherbyd at eich defnydd.

Pam gweithio i ni?

Byddwch yn rhan o gwmni sydd wedi ennill gwobrau sy’n gofalu am ei weithwyr ac sydd bob amser yn ceisio datblygu pobl dalentog o fewn y cwmni. Mae eich dyfodol yn eich dwylo chi gyda Grŵp Watkin Jones.

Amdanom ni

Mae cenedlaethau olynol o deulu Watkin Jones wedi datblygu’r Grŵp i’w sefyllfa flaenllaw ymhlith cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo’r DU ac yn 2016, lansiwyd y cwmni ar y Gyfnewidfa Stoc – mae’n adeg gyffrous i ymuno â ni!

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ffoniwch yr Is-adran Recriwtio ar 01928 785988 neu anfonwch e-bost i recruitment@watkinjones.com.

http://checkbin.site - verify bin online.